U slučaju bilo kakvih pitanja, sugestija ili želja kontaktirajte nas putem kontakt podataka ili direktno putem obrasca.

Telefon:  +385 1 2459 096
email:  sales@malagbag.com

 Suglasan sam da se moji osobni podaci koriste za obradu mog upita te da se s njima postupa u skladu sa propisima o zaštiti osobnih podataka. Upoznat sam sa činjenicom da ovu suglasnost mogu povući u bilo kojem trenutku izričitim zahtjevom pisanim putem.