Reklamacije

Podnošenje prigovora potrošača

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor također možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte,

Na adresu: DEDUX d.o.o. Slavonska avenija 26/9, 10000 Zagreb
Na e-mail adresu: sales@malagbag.com

Trgovac se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Trgovac, Dedux d.o.o. odgovaran je za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje, a sukladno odredbama Zakonu o obveznim odnosima.

 

Prava na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu

Raskid ugovora

Potrošač ima pravo jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora, koji možete preuzeti na slijedećem linku: Obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora i u stanju u kojem je preuzela.

 

Povrat novca

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena.

 

Povrat robe

Kupac robu mora vratiti na adresu Tvrtke bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je upućena odluka o jednostranom raskidu ugovora, u originalnoj ambalaži, te potpuno ispravan i neoštećen.

Troškovi povrata robe –Troškove povrata robe snosi sam kupac, kao i trošak svakog umanjenja vrijednosti robe prema članku 77. ZZP (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, oštećen ili bez pojedinih dijelova i prateće opreme ili dokumentacije, smatra se da kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe, te prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe – Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

Zamjena robe

Kupac može reklamirati proizvod i poslati ga na adresu Tvrtke. Ukoliko je razlog zamjene oštećeni artikl, zamjena ide na trošak Tvrtke, a ukoliko je riječ o zamjeni zbog želje kupca, kupac šalje robu na adresu Tvtke na vlastiti trošak.

 

Pravo na otkazivanje narudžbe

O Tvrtka (Dedux d.o.o.) i kupac mogu iskoristiti pravo na raskid ugovora (otkaz narudžbe) prije slanja robe na isporuku, uz povrat prethodno uplaćenih sredstava. Ukoliko Tvrtka iz bilo kojeg razloga ne može isporučiti plaćenu robu, povrat sredstava će biti izvršen u roku tri (3) radna dana. Ukoliko kupac odluči raskinuti ugovor (otkazati nardužbu) prije nego je roba poslana na isporuku, povrat sredstava će biti izvršen u roku tri (3) radna dana. Ukoliko kupac odluči otkazati narudžbu nakon što je ista poslana na isporuku, povrat sredstava će biti izvršen u roku od tri (3) radna dana nakon povrata iste robe od strane kupca, umanjen za trošak dostave te za iznos kartične provizije (ako je roba plaćena kreditnom karticom ili debitnom karticom).